Арт. Н.НИ41.135-1256
Методы индивидуализации:
бирка с логотипом,
тиснение на ленте